Strona głównaNowościTwoje ZDROWIE dla KOTA>>>KOCIĘTA<<< >>>ADOPCJE<<<KocuryKotkiKastraty i weteraniWystawyWarunki zakupuPolecamy dla kociakaPoprzednie MiotyPlanowane MiotyZANIM KUPISZ KOTA*Jak wybrać kota?Jaki jest kot brytyjski?Kot i Dziecko w domuHodowla - poradnik*Standard rasy*Tytuły - co i jak*Kody EMS*Zapisane w genach*Kastracja kotówKontaktLinki


*Tytuły - co i jakZasady zdobywania tytułów wg FIFe

źródło: Regulamin wystawowy FIFe 01.01.2013


Tytuły wystawowe i odpowiadające im skróty oraz wymagany certyfikat:

 Tytuł

skrót

certyfikat

 uwagi

 Champion

 CH

 CAC

 

 Premier

 PR

 CAP

kastraty

 International Champion

 IC

 CACIB

 

 International Premier

 IP

 CAPIB

 kastraty

 Grand International Champion

 GIC

 CAGCIB

 

 Grand International Premier

 GIP

 CAGPIB

 kastraty

 Supreme Champion

European Champion do 31.12.2008

 SC

EC

 CACS

 

 Supreme Premier

European Premier do 31.12.2008

 SP

EP

 CAPS

 kastraty

Wymagana ilość poszczególnych certyfikatów na dany tytuł:

 certyfikat

 wymagana ilość i warunki otrzymania na zatwierdzenie tytułu

 CAC

3 (trzy) certyfikaty od 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymane podczas 3 (trzech) krajowych lub międzynarodowych wystaw FIFe

 CAP

 CACIB

3 (trzy) certyfikaty od 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymane podczas 3 międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 2 certyfikaty)

 CAPIB

 CAGCIB

6 (sześć) certyfikatów od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymanych podczas 6 (sześciu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 (cztery) certyfikaty)

lub

8 (osiem) certyfikatów od co najmniej 4 (czterech) różnych sędziów, otrzymanych podczas 8 (ośmiu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów)

 CAGPIB

 CACS

 9 (dziewięć) certyfikatów od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymanych podczas 9 (dziewięciu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów)

lub

11 (jedenaście) certyfikatów od co najmniej 6 (sześciu) różnych sędziów, otrzymanych podczas 11 (jedenastu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 (dziesięć) certyfikatów

 CAPS

Klasyfikacja i klasyfikacja kotów podczas oceny do uzyskania certyfikatu

Kwalifikacje:

 • przy minimum 88 punktach - Excellent - Ex (Uwaga!! - na zagranicznych wystawach często zamiast Ex sędziowie wpisują VG !)
 • przy minimum 76 punktach - Very Good - Vg (Uwaga !! - na zagranicznych wystawach często ocena VG oznacza ocenę Ex)
 • przy minimum 61 punktach - Good - G

Klasyfikacja:
w tej samej klasie wystawiane koty są klasyfikowane numerami 1, 2, 3, 4; nie ma miejsc wspólnych, remisowych
Wystawiany kot nie może otrzymać certyfikatu jeśli nie został sklasyfikowany jako Excellent 1, i nie uzyskał minimalnej wymaganej ilości punktów w swojej klasie:
 • klasa CACS-CAPS - minimum 97 punktów
 • klasa CAGCIB-CAGPIB - minimum 96 punktów
 • klasa CACIB-CACPIB - minimum 95 punktów
 • klasa CAC-CAP - minimum 93 punkty

Kot może uzyskać ocenę Ex% - czyli Excellent bez certyfikatu - kot mimo oceny Excellent nie uzyskuje certyfikatu.

Oficjalne klasy wystawowe w FIFe

klasa - nazwa klasy, w której występuje kot na wystawie - otrzymywany certyfikat

 • 1 klasa - Supreme Champion (European Champion) - brak
 • 2 klasa - Supreme Premier (European Premier) - brak
 • 3 klasa - Grand International Champion - CACS
 • 4 klasa - Grand International Premier - CAPS
 • 5 klasa - International Champion - CAGCIB
 • 6 klasa - International Premier - CAGPIB
 • 7 klasa - Champion - CACIB
 • 8 klasa - Premier - CAPIB
 • 9 klasa - Otwarta - CAC
 • 10 klasa - Kastraty - CAP
 • 11 klasa - Młodzież (6 - 10 miesięcy) - brak
 • 12 klasa - Kocięta (3 - 6 miesięcy) - brak
 • 13 a klasa - Nowicjat* - brak
 • 13 b klasa - Klasa kontrolna* - brak
 • 13 c klasa - ustalenie kodu EMS* - brak
 • 14 klasa - Kot Domowy - brak

Klasa Nowicjatu - W klasie nowicjatu wystawiany jest kot, którego rodzice są nieznani, lub kot bez rodowodu. Kot taki może być wystawiony w klasie nowicjatu na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, w wieku co najmniej 10 miesięcy, i po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli i Rejestracji FIFe. Kot taki może być wystawiony w klasie nowicjatu tylko raz. W klasie tej koty są sprawdzane przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe. Sędzia musi być poinformowany na piśmie, dlaczego kot wystawiany jest w klasie nowicjatu. Kot w klasie nowicjatu musi uzyskać ocenę „Excellent”, (zgodnie ze standardem rasy docelowej dla ras uznanych), lub odpowiednio „l” (zgodnie z proponowanym standardem dla ras nieuznanych), aby umożliwić ponowną rejestrację zgodnie z rasą docelową i móc używać kota z nowicjatu w programie hodowlanym docelowej rasy (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji, artykuł 9.2.3 Konieczne są podpisy obu sędziów. Koty o nieznanym pochodzeniu mogą być wpisane do rejestru RIEX pod warunkiem, że dany Członek FIFe zezwolił na taką rejestrację. Uwaga!! Dla większości uznanych już ras klasa Nowicjatu jest już niedostępna !! Oznacza to, że mając kota bez rodowodu w typie Bri nie ma możliwości wystawienia go w klasie Nowicjatu! Nie ma możliwości wystawiania go na wystawach FIFe i nie ma możliwości, aby kot otrzymał rodowód.

Klasa kontrolna - Klasa kontrolna stworzona została dla ras, które są w trakcie rozwoju, lub w przypadku których zezwala się na krzyżowania między rasowe, w celach uzgodnionych uprzednio przez Krajowego Członka FIFe. Kot może być wystawiony w klasie kontrolnej tylko na wystawie międzynarodowej w swoim własnym kraju, po ukończeniu co najmniej 3 miesięcy, i po sprawdzeniu przez Krajowego Członka FIFe zgodności z Regulaminem Hodowli i Rejestracji FIFe. W klasie kontrolnej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, i może to być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy. Organizator musi dostarczyć sędziom pisemne wytłumaczenie, dlaczego dany kot znalazł się w klasie kontrolnej. Kot nie otrzymuje pisemnej oceny, ale musi uzyskać kwalifikację „Excellent”, (zgodnie ze standardem rasy docelowej dla ras uznanych), lub odpowiednio „l” (zgodnie z proponowanym standardem dla ras nieuznanych), aby umożliwić ponowną rejestrację zgodnie z rasą docelową (patrz Regulamin Hodowli i Rejestracji, artykuł 9.2.2). Konieczne są podpisy obojga sędziów.

Ustalenie kodu EMS -  Aby ustalić poprawny kod EMS danego kota, kot może być sprawdzony w klasie ustalenia kodu EMS dla ustalenia koloru lub jakiejkolwiek innej cechy, na prośbę Członka FIFe lub wystawcy. W klasie tej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe, i może to być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy. Kot nie otrzymuje oceny na piśmie, kwalifikacji bądź klasyfikacji, a jedynie potwierdzenie pełnego kodu EMS, potwierdzone przez obu sędziów.

Dodatkowe tytuły oraz zasady ich zdobywania:

National Winner - NW - regulamin konkursu ogłasza co roku FPL na swojej stronie internetowej http://www.felispolonia.eu. Regulamin konkursu na 2013 rok dostępny jest tutaj =>>. Tytuł przyznawany jest na stałe i wpisywany w rodowodzie. Umieszczany jest przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.

Scandinavian Winner - SW - raz w roku Skandynawia (Norwegia i Szwecja) może zorganizować wystawę zgodnie z zasadami odnoszącymi się do organizowania Światowej Wystawy FIFe. Kot który wygra BIS otrzyma tytuł Scandinavian Winner (SW). Szczegółowy regulamin ogłaszany jest co roku przez organizatora wystawy. Tytuł ten przyznawany jest na stałe i wpisany w rodowodzie. Umieszcza się go przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.

World Winner - WW - tytuł ten zdobywa kot, który wygra BIS (Best In Show) podczas Wystawy Światowej FIFe. Jest on przyznawany na stałe. Tytuł + rok zdobycia tytułu wpisuje się w rodowodzie kota przed jego pełnym imieniem oraz przed wszystkimi innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.

Junior Winner - JW - tytuł dostępny jest jedynie na międzynarodowych wystawach oraz tylko do w pełni uznanych ras. Aby uzyskać ten tytuł kot musi wygrać Best In Show (BIS) minimum 5 (pięć) razy w klasach kociąt (klasa 11 - 3 do 6 miesięcy) i/lub klasie młodzieży (klasa 12 - 6 do 10 miesięcy). Tytuł umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Merit - DM - wymagana ilość potomków kota z tytułami IC/IP lub wyższymi lub DM wynosi odpowiednio: minimum 5 dla kotek i minimum 10 dla kocurów. Ważne są tylko tytuły zarejestrowane w FIFe. Tytuł umieszczany jest po pełnym imieniu kota. /źródło: Regulamin Hodowli i Rejestracji Kotów FIFe 01.01.2013/

Distinguished Show Merit - DSM - tytuł dostępny jest jedynie na wystawach międzynarodowych i przyznawany tylko kotom raz w pełni uznanych przez FIFe oraz kotom domowym. Kot musi wygrać co najmniej 10 (dziesięć) razy Best In Show (BIS) lub Best In Show Opposite Sex (BOS). Najkrótszy okres zdobywania kwalifikacji wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym a ostatnim (dziesiątym) BIS/BOS. Tytuł ten umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Variety Merit - DVM - tytuł można uzyskać na krajowych i międzynarodowych wystawach, dla wszystkich kotów w odmianach kolorystycznych w pełni uznanych oraz wstępnie uznanych przez FIFe. Aby go uzyskać, kot musi zdobyć tytuł BIV (Best In Variety) co najmniej 10 (dziesięć) razy. Najkrótszy okres do zdobycia kwalifikacji wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym a dziesiątym zdobytym BIV. Tytuł ten umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Przydatne linki:

Regulamin Ogólny FIFe - aktualizacja 01.01.2013

Regulamin wystawowy FIFe - aktualizacja 01.01.2013

Regulamin Hodowli i Rejestracji Kotów FIFe - aktualizacja 01.01.2013

Opracowanie: Estera Rabiniak na podstawie Regulaminów FIFe dostępnych na stronie Felis Polonia eu
      Projekt MAWi 2011

Licznik: 5082184